Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

0633 817e
Reposted frommariola mariola vialissie lissie
8457 6de2 500

September 20 2017

5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadzikaroza dzikaroza
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viaLaColie LaColie
  I to jest w tym wszystkim najgorsze, że nie umiem ci tego powiedzieć.
— Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viamoglismywszystko moglismywszystko
[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid viamoglismywszystko moglismywszystko
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad vialissie lissie
9573 bf01 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viajustmess justmess

September 17 2017

4168 04a4
Reposted fromaletodelio aletodelio viairmelin irmelin
9957 92e9
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
Znowu się poddasz czy może w końcu się wściekniesz i coś z tym zrobisz?
— Elliot 'Scrubs'
Reposted fromthejelly thejelly viairmelin irmelin
9735 f2a4 500
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou
0513 0914 500
Reposted fromgenderlessautie genderlessautie viaslomiak slomiak

August 24 2017

7337 13f1 500
Reposted fromoll oll viadivi divi
- ...gdyby chciał pan zacząć od nowa...
- Wolę iść do przodu.
— Defenders
Reposted fromcontrolled controlled viadivi divi
2838 da24 500
Reposted frombillboard billboard viadivi divi
Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— "Before Sunset" (2004)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaniamy aniamy
Reposted fromdanzig danzig viakoszmarek koszmarek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl