Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

4023 f1ef 500
0027 b1e5 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaargasek argasek
Reposted fromidzsobie idzsobie viaczarny czarny
Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)
- Dlaczego znowu pijesz? - Bo wątrobę mam silniejszą od serca.
Reposted fromwaflova waflova viaasylopath asylopath
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaCiambelle Ciambelle
2284 abc4 500
Reposted fromzie zie viaBiesBerenice BiesBerenice
0550 5330
Reposted fromverronique verronique viafelicka felicka

October 27 2017

To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen

8847 acbc 500
Reposted fromoll oll viamauak mauak
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viahormeza hormeza

October 25 2017

Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viasweetnothingg sweetnothingg
2116 c5e3 500
Reposted fromzombizombi zombizombi viaolgush olgush

October 24 2017

1247 2909 500
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viapomsa pomsa
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
7871 6bbd 500
Reposted fromgayscreaming gayscreaming viaNoiza Noiza
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viasomebunny somebunny
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viakrolfasolek krolfasolek
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaodyssey odyssey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl