Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

8040 8b13
Reposted fromkrzysk krzysk viawindingroads windingroads
3691 2bcd
Reposted fromretaliate retaliate viajanealicejones janealicejones

March 24 2017

March 23 2017

9596 389c 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viascorpix scorpix
1862 780a 500
Zgarbkowate
Reposted fromzvr zvr viashowmetherainbow showmetherainbow
2620 3b07 500
Reposted fromNajada Najada viabrystol brystol
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viascorpix scorpix
Reposted fromkrzysk krzysk viascorpix scorpix

March 22 2017

W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue vianiepytaj niepytaj
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialenka024 lenka024

March 21 2017

Nieważne, jaki wybierasz sposób autodestrukcji. Ktoś zaszywa się w bibliotece, ktoś inny - w knajpie. Rezultat w obu przypadkach identyczny. Sposób autodestrukcji mówi jedynie o rodzaju człowieka. Powiedz mi, jaką dla siebie wybierasz ruinę, a powiem ci, kim jesteś. Innymi słowy, powiedz mi, czym wypełniasz swoją samotność - książkami, kobietami, ambicjami... We wszystkich przypadkach punktem wyjścia jest nuda, dojścia zaś - zniszczenie.
— Cioran

March 20 2017

7635 6420

March 19 2017

0247 e679 500

iuxtapoz:

Saviour Complex_Pixelated

Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
9825 d2b7 500
Reposted fromdeannathegiant deannathegiant viaprimeval primeval
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.

March 17 2017

9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakatiuszak katiuszak
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viayubaba yubaba
1535 587d 500

March 14 2017

  Wystarczy wrócić pod właściwy adres i otworzyć drzwi starym kluczem.
— Grażyna Jagielska – Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym
Reposted fromIriss Iriss viaJosette Josette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl