Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— whateveer.soup.
Reposted fromwhateveer whateveer viahavingdreams havingdreams
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viairmelin irmelin
4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim viairmelin irmelin

June 20 2019

2485 96e1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasoko soko

June 18 2019

6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viatomash tomash
7641 e19c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
4589 b8e5 500
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa vialagabugu lagabugu
0604 577e
Reposted frommicrowalrus microwalrus via12czerwca 12czerwca
6458 002b 500
Skojarzenie na temat mojej osoby.
Reposted fromPoranny Poranny viapampam pampam

June 16 2019

Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego

June 03 2019

Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus
9056 b4ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

May 28 2019

9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
9255 3d2c 500
Reposted fromPatij Patij viahavingdreams havingdreams

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viahavingdreams havingdreams
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl