Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

3129 f0ec
Reposted frommrsmean mrsmean viahavingdreams havingdreams

i12bent: On August 7, 1974 Philippe Petit performs a high wire act between the twin towers of the World Trade Center 1,368 feet (417 m) in the air.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou

October 16 2018

7701 f806
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatworcze tworcze
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viashitsuri shitsuri
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaguerriera guerriera
8953 fe6a 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viafreeway freeway
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viatworcze tworcze
4918 f522 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viadeepbluex deepbluex
0095 e664 500
Reposted fromzciach zciach viacholera cholera
4974 3eb2
Reposted fromlittlestories littlestories viacholera cholera
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaMartwa13 Martwa13
Reposted fromsb77 sb77 vialeniwabula leniwabula
3578 06c7 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaantonim antonim
Nie umiem ani pi­sać, ani kochać. 
— Halina Poświatowska
1513 9a19 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaowieczka owieczka
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viausmiechprosze usmiechprosze
9359 f0d3 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viapassingbird passingbird
4353 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialonelypassenger lonelypassenger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl