Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viaOkruszek Okruszek
0631 aaea 500
Reposted fromamatore amatore viapeepingtom peepingtom
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
Reposted fromlambadada lambadada viaintihar intihar
7029 20e2 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viaiblameyou iblameyou

June 07 2017

4942 a1d9 500
Reposted fromerial erial viashakeme shakeme

June 06 2017

0297 0f76

serious:

who were you?

Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
9820 708a
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viakoloryzacja koloryzacja
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan

June 04 2017

5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viaaynis aynis

May 28 2017

8579 2e68 500
Reposted fromirmelin irmelin vianezavisan nezavisan

May 20 2017

Reposted fromweheartit weheartit viajnna jnna

May 19 2017

0523 440c 500
Why?
Reposted fromolalaa olalaa viaboringsoup boringsoup
9518 3e41
Reposted fromcavovo cavovo viairmelin irmelin

May 15 2017

7308 ef1b 500

blaksynagogue:

Mother Mary and Jesus Christ- From birth Till Death (2013)

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaolalaa olalaa

May 13 2017

7105 761a 500
Reposted fromhabae habae viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl