Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

0681 75b2 500
Reposted fromidiod idiod viapanrafalczyk panrafalczyk
Szacunek do samej siebie polega na tym, że rezygnujesz z czegoś co Cię unieszczęśliwia.
Reposted fromupinthesky upinthesky viakiks kiks
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks

April 26 2017

0875 661b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakiks kiks

April 25 2017

6604 96a3 500
Reposted fromkittesencula kittesencula viakiks kiks
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viadojenka dojenka

April 24 2017

Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viairmelin irmelin
7986 fae9
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaiblameyou iblameyou

April 23 2017

7007 98d5 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaemmedi emmedi
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viablackmoth7 blackmoth7
7244 85ff
Reposted fromheroes heroes viakrolfasolek krolfasolek
7031 3946

April 22 2017

  Cet amour me tue et si ça continue
  Je crèverai seul avec moi
— Je suis malade
Reposted fromiblameyou iblameyou
8687 b982
Reposted fromrol rol viafallintotime fallintotime
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from2708 2708 viafallintotime fallintotime
1026 15d4
Reposted fromvandalize vandalize viahavingdreams havingdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl