Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

4224 d7f2 500
Reposted fromqb qb viapiehus piehus
9871 f9e6
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym

July 22 2018

8222 206c
9177 6d9f
Reposted fromreckon reckon viacarlandlouise carlandlouise
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viablackheartgirl blackheartgirl
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viablackheartgirl blackheartgirl
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viafoodforsoul foodforsoul
0679 a089 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
1984 3824 500
Reposted fromvesania vesania viaohhmarigold ohhmarigold
4053 9499 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaohhmarigold ohhmarigold
2608 de26
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaiblameyou iblameyou

July 20 2018

6322 035c 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaautosennosc autosennosc
3376 b03e 500
Reposted fromtonightless tonightless viaautosennosc autosennosc
Najkrótszy wiersz o miłości.

Miłość nie istnieje
gdy nie mam Jej u boku.
— Piotr Tokarz - Silent Soul
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viacytaty cytaty
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viamaardhund maardhund

July 19 2018

8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou

July 10 2018

9244 6144 500
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
7069 60a5
Reposted fromkarahippie karahippie viacrasp crasp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl