Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— J.L.Wiśniewski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajeszczenie jeszczenie
4472 c7da 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
2166 5b10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
6356 8543 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
6081 7afe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
1431 dece 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEwels Ewels
8239 016e 500
Reposted fromsoftboi softboi viahereyes hereyes

August 04 2019

3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaskynetpizza skynetpizza
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viaolalaa olalaa

July 21 2019

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

— whateveer.soup.
Reposted fromwhateveer whateveer viahavingdreams havingdreams
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viairmelin irmelin
4813 0800 500
Jak się ma Twój ból?
Reposted fromyannim yannim viairmelin irmelin

June 20 2019

2485 96e1
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasoko soko

June 18 2019

6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viatomash tomash
7641 e19c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
4589 b8e5 500
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa vialagabugu lagabugu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl