Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

Mam takie niepoukładane życie miłosne. Zawsze zachowuję się jakbym była obojętna, ale tak naprawdę to umieram od środka.
— "Before Sunset" (2004)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaniamy aniamy
Reposted fromdanzig danzig viakoszmarek koszmarek

August 21 2017

7812 e5ad 500
Reposted from0 0
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony viadygoty dygoty
3628 7496
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viahavingdreams havingdreams

August 04 2017

August 02 2017

6774 2c6d 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamoppie moppie
5303 cddf
Reposted frompalesoap palesoap viaszarakoszula szarakoszula
3118 08e3
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg vialaj laj
0463 6738 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaj laj

July 29 2017

4654 a2a3 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasomebunny somebunny
3517 9596 500

July 25 2017

Kocham całym sercem, albo tym ile z niego zostało.
— "miłość, po prostu"
Reposted fromdontforgot dontforgot viaSilvanus Silvanus

July 16 2017

Największą motywacją do życia, jest świadomość, że gdzieś tam jest ktoś, kto widzi w Tobie więcej niż Ty sam w sobie widzisz.

July 13 2017

Reposted frombluuu bluuu viamagdak magdak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl